Följesedlar

Länkar

Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Besök deras hemsida »

Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.

Besök deras hemsida »

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De följer även upp och utvärderar arbetet.

Besök deras hemsida »

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. 

Besök deras hemsida »

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Besök deras hemsida »

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet som har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

Besök deras hemsida »

Huvudsyftet med Swedacs verksamhet är, att med krav på kvalitet och säkerhet, underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna.

Besök deras hemsida »