Challenge test i livsmedel (Tillsatsförsök)

Challenge test är en viktig del i lanseringen av nya livsmedel för att säkerställa att de nya produkterna är säkra att konsumera.

I (EG) nr 2073/2005 kan man finna att livsmedelsföretagare kan behöva utföra studier för utvärdering av tillväxt eller överlevnad av mikroorganismer som kan förekomma i produkten under hållbarhetstiden. Samt tillsatsförsök (Challenge test) för undersökning av berörda mikroorganismers förmåga att växa eller överleva i produkten.

AK Lab utför Challenge test i livsmedel, i mer eller mindre ätfärdiga produkter. Challenge tester används för att kontrollera eventuell tillväxt eller reduktion av mikroorganismer som tillsätts ett livsmedel.

Listeria

De flesta tester som nu genomförs är för Listeria. Oftast är livsmedelsprodukterna på ett eller annat sätt behandlade för att minska tillväxten, vilket vi testar efter kundens önskemål.

Kontakta oss