Om AK Lab AB

AK Lab AB är ett fristående laboratorium som utför kemiska- och mikrobiologiska analyser på alla slags vatten och livsmedel. Våra analyser utförs av kvalificerade kemister och mikrobiologer och vi skräddarsyr våra tjänster efter era önskemål.

Vi samarbetar med flera olika företag, både stora och små, för att kunna tillgodose kunders behov av analystjänster.

AK Lab:s kvalitetssystem är ackrediterat av SWEDAC med ackrediteringsnummer 1790. Systemet är baserat på de till stora delar skärpta kraven i den nya Europastandarden och vi även nära arbete med ISO 9001.

Vi erbjuder heltäckande laboratorietjänster, inklusive antibakteriella kontroller, absorptionslösning på rökgaser, vattenprov i egen brunn, kontrollprov för badvatten, mikrobiologiskt liv med mera.