Vattenprov

Vattenprov egen brunn

Är du orolig över vattenkvaliteten i din brunn? Livsmedelsverket rekommenderar att man testar sitt brunnsvatten minst vart tredje år.

Kontakta oss och beställ ditt vattenprov idag!

Kontroll av dricksvatten

För att säkerställa att dricksvattnet håller rätt kvalitet behöver regelbundna tester genomföra.

Lämna vattenprov från kommunalt vattenverk eller kommersiell verksamhet till oss för snabb analys.

Kontroll badvatten

Under sommaren besöks sjöar, badplatser och pooler av både vuxna och barn. Vi utför kontroll av badvatten för att avgöra om det är säkert att bada i vattnet.

Kontroller och analys av industriavlopp

Här analyseras alla möjliga och ibland omöjliga process- och industriavlopp. I de flesta fall är krav, gränsvärde och utsläppsmängder uppställda av olika myndigheter, men ibland kan vår hjälp behövas med val av analysparameterar m.m.

Enskilda avlopp / minireningsverk

AK Lab utför analyser åt privatpersoner och samfällighetsföreningars avloppanläggningar. Oftast önskar kontrollmyndigheterna att BOD7 och totalfosfor analyseras, men ibland skall provtagningen innefatta mer.