Misstänkt matförgiftning

Matförgiftad

Har du misstanke om att du har blivit matförgiftad av mat som du har ätit av på restaurang, något evenemang eller kanske av maten du har köpt. Kontakta då miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. En snabb anmälan kan hindra att andra blir sjuka och att man kan stoppa en eventuell spridning av smittan.

Genom att göra en analys av misstänkt matförgiftning kan man som verksamhetsutövare säkerställa att det inte är de egna produkterna som har gjort kunden sjuk.

Vid utbrottsutredning se utbrottsanalys.

Provtagning

Vid misstänkt matförgiftning bör hänsyn tas till flera olika faktorer såsom sjukdomssymptom, inkubationstid och typ av livsmedel. Vi vill därför att ni kontaktar oss på laboratoriet innan ni skickar in provet för att säkerställa att rätta analyser utförs.

Provtagningsmaterial finns att tillgå på vårt laboratorium. Det behövs minst 200 g prov till de mikrobiologiska analyserna och om det skall utföras kemiska analyser behövs ytterligare minst 300 g.

AK Lab är ackrediterade för att utföra nedanstående mikrobioligiska analyser, till övriga analyser används underleverantörer.

 • Aeroba mikroorganismer*
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Enterobacteroaceae*
 • Enterokocker*
 • E. coli*
 • Koagulaspositiva stafylokocker
 • Salmonella
 • Listeria monocytogenes
 • Jäst och Mögel*

*) Detta är indikator bakterier och skall vid misstänkt matförgiftning bara tas med om man vill ha en bättre helhetsbild av hur livsmedel hanterats.

Övriga analyser som utförs ackrediterat av våra underleverantörer är bl.a:

 • Patogena E.coli
 • Campylobakter
 • Stafylokockenterotoxin