Formalinbestämning

Formaldehyd är ett ämne som används som konserveringsmedel i bland annat hushållsartiklar, byggnadsmaterial och möbler. Detta ämne kan emittera från nyproducerade varor och irritera ögon och andningsorgan.

AK Lab utför analyser för kontroll av formalinåterstod efter autoklavering i formaldehyd sterilisatorer. Prov bedöms utefter gällande standard eller av kunds/leverantörs egna krav.

Kontakta oss