Övrigt

Antibakteriella kontroller

AK Lab erbjuder analys av materials och ytors antibakteriella verkan. 

IC-analyser

AK Lab utför analys av anjoner med hjälp av jonkromatografi. 

Formalinbestämning

Vi utför analyser för kontroll av formalinåterstod efter autoklavering i formaldehyd sterilisatorer.