Vattenprov egen brunn

Är du orolig över kvaliteten på vattnet i din brunn? Livsmedelsverket rekommenderar att man testar sitt brunnsvatten minst vart tredje år.
Kontakta oss och beställ ditt vattenprov idag!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

En del problem med dricksvattnet syns med blotta ögat eller känns på lukten t.ex. gula och gröna utfällningar som syns i handfat och toaletter eller att vattnet luktar illa (svavelväte/rutna ägg). Medans andra varken smakar eller syns så som fluorid och nitrat.

Utöver regelbundna kontroller bör även kontroll av dricksvattnet göras vid fastighets köp/försäljning, att man har fått eller kommer att få barn/barnbarn eller om  brunnen översvämmas med regnvatten, gödselvatten m.m., eller att något djur faller ner och som förstör ens dricksvatten.

Beställ till radonanalys

Radon är ett problem som på vissa områden i Sverige är mer påtaglig. I de flesta fall kan kommunernas hemsidor ge information om man bor i ett sådant område. Analys av radon ingår inte i normalanalysen utan måste beställas i de fall man önskar få det analyserat. Det kan vara aktuellt  för en djupborrad brunn. 

I Sverige finns det även områden som har naturligt höga halter av arsenik och uran, vilket också brukar finns information om på kommunernas hemsidor.

AK Labs bedömning

När AK Lab analyserar ett vattenprov från en egen brunn görs detta utifrån rekommendationer för normalanalys som består av en kemisk- och en mikrobiologisk del enligt Livsmedelsverkets rapport om - Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk (2022)-, rekommendation för normalanalys som består av en kemisk- och en mikrobiologisk del.

Resultaten från en undersökning bedöms som antingen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Anmärkningarna kan vara av tre slag, nämligen hälsomässiga, estetiska eller tekniska.

Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar:

  • Som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10m3 dricksvatten per dygn, och
  • Som försörjer färre än 50 personer.

Såvida vattnet inte tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell verksamhet eller offentlig verksamhet.

Kontakta oss