Kontroll badvatten

Under sommaren besöks sjöar, badplatser och pooler av både vuxna och barn. Är det tryggt och säkert för dem att bada i vattnet? Vi utför kontroll av badvatten vid badplatser, badhus, pooler och badtunnor.

Beställ badvattenprover genom oss!

De krav som följs är Havs- och Vattenmyndigheten, Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten) samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:2.

Badplatser vid sjöar

Man brukar analysera E. coli och Intestinala enterokocker på badplatser i sjöar. De här bakterierna skall normalt inte finnas i våra badvatten och indikerar fekal påverkan från människa eller djur, t.ex. via avlopp, naturgödsel eller fågelbajs.

Förekomst av E. coli och Enterokocker innebär därför ökad risk för vattenburen smitta. Det betyder att det då finns risk för andra bakterier, parasiter eller virus som man kan få i sig om man sväljer vattnet.

De flesta Enterokocker och E. coli är harmlösa tarmbakterier, men det finns sjukdomsframkallande E. coli som kan ge allvarliga symptom. Enterokocker förekommer i lägre antal, men som bedöms ha en större motståndskraft och längre överlevnad i omgivningen än E. coli.

De flesta symtomen är magont, diarré med eller utan kräkningar och beror på vilken mikroorganism som finns i vattnet.

Pooler / bassänger

I pooler och bassänger letar man efter Heterotrofa bakterier vid 35°C och Pseudomonas aeruginosa.

Halten av heterotrofa bakterier är ett mått på antalet syrekrävande bakterier. Det är väsentligt ur hygienisk synpunkt att halten är låg, för då är risken för förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer liten.

Pseudomonas aeruginosa är en bakterie som är värmetålig och motståndskraftig mot desinfektionsmedel, den trivs i syrerikmiljö (bubbelpooler). Under lämpliga betingelser kan den utvecklas explosivt och orsaka bl.a. feber, rodnader och variga utslag.

Inomhusbassäng

I en inomhusbassäng, med ett inte för högt tryck av badgäster, är det normalt inte några problem att hålla halten av bakterier i schack. Bassänger med lite högre temperaturer och bubbelpooler kan vara svårare då värme med god näringstillgång och luftning skapar optimala förutsättningar för mycket snabb bakterietillväxt.

Utomhusbassäng

Utomhusbassänger är mer utsatta då föroreningar från luft, mark och från de badande med t.ex. sololja påfrestar reningen och desinfektionen.

Legionella

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som orsakar två olika sorts sjukdomar, Legionärssjuka (lunginflammation) och Pontiacfeber (influensaliknande).

I vatteninstallationer och då framförallt tappvarmvattensystem utgör Legionella bakterier en hälsorisk. Där de förökar sig som mest vid temperaturer på 35 – 40°C.

Då bakterierna är små så kan de följa med i vattendimma (aerosoler) vid t.ex. duschning. För att man skall bli sjuk krävs det att man andas in Legionellan och får ner den i lungorna. Det anses som ofarligt att dricka vattnet.

Det är särskilt människor med nedsatt immunförsvar och äldre personer som drabbas, men då det beror på mängden bakterier man utsätts för, kan fullt friska människor utveckla Legionärssjuka.

AK Lab analyserar Legionella spieces (totalantalet) och Legionella pneumophila (den som älskar lungor).

Kontakta oss