Antibakteriella kontroller

AK Lab kan erbjuda analys av materials och ytors antibakteriella verkan. Detta kan utföras utefter utställda standarder eller enligt kundens egna metoder och önskemål.

På kosmetika eller kemikalier utför AK Lab bakterietester för att säkerställa produktens hållbarhet.

Kontakta oss