IC-analyser

AK Lab erbjuder analys av anjoner med hjälp av jonkromatografi. Halterna av framförallt fluorid, klorid, nitrat och sulfat kan analyseras ner till ett par mikrogram per liter.

Klorat, klorit, borsyra, bromid, jodid, tiosulfat och perklorat kan vi också analysera.

Absorptionslösningar på rökgaser

Vi utför ackrediterade analyser på anjoner i absorptionslösningar med låga rapportgränser, från 5 till 20 µg/l.

Kontroll av borsyra

Material- och grundvattenprov från områden där borsyra används för konservering av trägrundläggningar.

Kontakta oss