Listeria Monocytogenes

Listeria 

Listeria är en bakterie som är allmänt spridd i vår omgivning. Den kan därför finnas på många livsmedelsråvaror och ätfärdiga produkter.

Infektioner av listeria, listerios, är ovanligt hos människa. En listeriainfektion är zoonos, vilket innebär att den kan spridas mellan djur och människa.

Att man överför smitta från människa till människa förekommer mycket sällan, men en gravid som är infekterad kan överföra smitta till barnet via moderkakan. Man ser en ökning av rapporterade fall både i Sverige och i Europa, sedan början av 2000-talet.

Listeria provtagning

De riskgrupper som särskilt utsatta är sköra äldre, personer med nedsatt immunförsvar och gravida. Omkring två tredjedelar som drabbas är över 70 år.

Listerios är för personer med nedsatt immunförsvar och sköra äldre en mycket allvarlig sjukdom med en dödlighet mellan 20 och 30 procent. De drabbas av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation, men även diarré och kräkningar förekommer.

Upp till fem gravida kvinnor drabbas årligen, men något enstaka fall där fostret smittas.

Listeria analys

Listeriabakterier är tåliga och utmärker sig genom att den kan föröka sig i kylskåpstemperaturer, ju kallare desto långsammare, samt överlever frysning och klarar sig utan syre.

Det innebär ändå att produkter som har flera veckors hållbarhet i kylskåp kan hinna få skadliga nivåer för riskgrupperna innan hållbarheten har gått ut. Den mat som tillagas till minst 70°C är säker att äta ur listeriasynpunkt.

 

Kontakta vårt lab Analys- och konsultlaboratioriet så hjälper vi er med korrekta och heltäckande analys. 

Listeria - produkter att undvika om man tillhör en riskgrupp är:

  • Opastöriserad mjölk och färska ostar tillverkade av opastöriserad mjölk
  • Mögel- och kittostar men även de som tillverkade av pastöriserad mjölk som t.ex. brie, gorgonzola, chèvre, vacherol och taleggio
  • Kalla förpackade blandade sallader, smörgåsar och röror som innehåller rökt/gravad fisk, mögel- och kittost eller chark.

Mer information finns hos Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten:

Livsmedelsverket Folkhälsomyndigheten