Kontroll av dricksvatten

För att säkerställa att dricksvattnet håller rätt kvalitet behöver det testas regelbundet.

Lämna vattenprov från kommunalt vattenverk eller kommersiell verksamhet till oss för snabb analys.

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) paragraf 2 och 3, Tillämpningsområde står det att:

§2 Föreskrifterna gäller verksamhetsutövare som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller minst 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten. Dricksvatten som tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas dock alltid av föreskrifterna.

 

§3 Verksamhetsutövare som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer färre än 50 personer med dricksvatten, som en del av en kommersiell eller Offentlig verksamhet omfattas endast av 6–9, 16–18, 20–32, 34 och 35 §§.

 

Dessa föreskrifter gäller hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om hanteringen ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.

Föreskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning

  • som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller
  • som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.

Kontakta oss