Kontroll av dricksvatten

För att säkerställa att dricksvattnet håller rätt kvalitet behöver det testas regelbundet.

Lämna vattenprov från kommunalt vattenverk eller kommersiell verksamhet till oss för snabb analys.

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) paragraf 2, Tillämpningsområdet står det att:

Dessa föreskrifter gäller hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om hanteringen ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.

Föreskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning

  • som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller
  • som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.

Kontakta oss