Utbrottsanalys

Utbrottsanalys

I Livsmedelsverkets författningssamling LIVSFS 2005:7 är det blandat beskrivet följande:

LIVSFS 2005:7
2 § Livsmedelsburna utbrott definieras som en incidens av två eller flera fall av sjukdomar eller infektioner hos människor som är kopplade till samma livsmedelskälla.
4 § De kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) skall, i samarbete med smittskyddsläkare, länsstyrelse och Smittskyddsinstitutet, genomföra epidemiologiska utredningar av livsmedelsburna utbrott. Utredningen skall i förekommande fall även ske i samverkan med andra berörda tillsynsmyndigheter.
Resultaten av utredningarna skall snarast rapporteras till Livsmedelsverket.

Detta innebär att man som privatperson eller företag inte skall utföra dylik utredning. Utan att detta ansvar ligger på myndigheterna.

Provtagning

Provtagningsmaterial finns att tillgå på vårt laboratorium och vid osäkerhet ring oss gärna innan proven är uttagna. Det behövs minst 200 g prov till de mikrobiologiska analyserna och om det skall utföras kemiska analyser behövs ytterligare minst 300 g.

Använd vår följesedel i länken nedan. Vid användning av annan följesedel märk följesedeln extra tydligt med utbrottskontroll/analys.

Vi vill att ni kontaktar oss på laboratoriet innan ni skickar in provet för att säkerställa att rätta analyser utförs. AK Lab utför nedanstående rekommenderade analyser ackrediterat för utbrott.

  • Bacillus cereus
  • Clostridium perfringens
  • Koagulaspositiva stafylokocker
  • Salmonella
  • Listeria monocytogenes

Övriga analyser som utförs ackrediterat av våra underleverantörer är bl.a:

  • Patogena E.coli
  • Campylobakter
  • Stafylokockenterotoxin

Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida eller på livsteck.net och i Livsmedelsverkets Kontrollhandbok – Provtagning, del 5 Provtagning av livsmedel för utbrottsutredningar. För mera information finns Livsmedelsverkets utbrottsstöd, Tel: 073-354 53 23.

Följesedel