Kontroller och analys av industriavlopp

Här analyseras alla möjliga och ibland omöjliga process- och industriavlopp.  I de flesta fall är krav, gränsvärde och utsläppsmängder uppställda av olika myndigheter, men ibland kan vår hjälp behövas med val av analysparameterar m.m.

AK Lab har lång erfarenhet av analyser på periodiska besiktningar (karakterisering av industriellt avloppsvatten, KIU), även provtagning av detta. Gruvvatten, geotermalvatten, havsvatten är andra provmatriser som vi kommer i kontakt med och har erfarenhet av. Det finns många fallgropar och möjligheter att analysera fel, då de inte beter sig om ett dricksvatten.

Provtagning

Provtagning av olika typer av process- och avloppsvatten från industrier, vatten från fordonstvättar (spillvatten) och båtbottentvättar är något AK Lab står till tjänst med. Vi utför även recipient- och grundvattenprovtagningar.

Sammanställningar och rapporter är något som AK Lab kan utföra.

Kontakta oss