Mikrobiologiskt livsmedelsprov

Kontrollerade livsmedel ger ökad trygghet för våra konsumenter.
Livsmedelsanalys är viktigt för både konsumenter och företag inom livsmedelsbranschen för att säkerställa att de livsmedel som finns på marknaden är godkända.

AK Lab utför ackrediterade mikrobiologiska analyser på livsmedel och svabbar. Detta gäller följande analyser:

  • Aeroba mikroorganismer
  • Bacillus cereus
  • Clostridium perfringens
  • Enterobacteroaceae
  • Enterokocker
  • E. coli
  • Koagulaspositiva stafylokocker
  • Salmonella
  • Listeria monocytogenes

Livsmedelsprovtagning kan användas till många ändamål. Det kan t.ex. vara vid den offentliga kontrollen som utförs av myndigheterna, i den löpande egenkontrollen eller t.ex. test av hållbarhet vid belastning av livsmedel till ett tänkt bäst-före datum.

Vi hjälper dig att ta fram lämpliga prov

I alla lägen är det viktigt att ställa sig frågan vad man vill ha ut för resultat, för att de skall bli meningsfulla. De bakterier som fungerar i det ena testet kanske inte ger något i utbyte vid ett annat tillfälle, utan bara missleder en.

Ibland handlar det bara om att ta ut prov på rätt ställe i processen eller på vilket sätt. AK Lab hjälper dig gärna att få fram lämpliga prov.

Kontakta oss för mer information om livsmedelsprov.

Kontakta oss